தமிழ் | తెలుగు

» Archive

ஆசிரியர் உரை

பிப்ரவரி – 2016 அன்பார்ந்த ஆன்மீக சகோதர சகோதரிகளே, ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களின் வாழ்த்துக்கள்! பிப்ரவரி மாதம் 19-ம் தேதி முதல் 24-ம் தேதி வரை “ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் மகிமையடைந்த தினவிழா” கொண்டாடப்பட்டது. தமிழ் நாட்டிலிருந்தும், ஆந்திராவிலிருந்தும் அநேக பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். அமெரிக்காவிலிருந்தும் பக்தர்கள் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டனர். ஜனவரி மாதத்தில் மலேசியாவிற்கும், பிப்ரவரி மாத துவக்கத்தில் பர்மாவிற்கும் ஒன்றே குலம்! ஒருவனே தேவன்! என்ற கொள்கையை மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய என்னுடைய சகோதரன் திரு. D. லியோ பாலுடன் சில பக்தர்களும் சென்றனர். ஜனவரி மாத துவக்கத்தில்  பத்து  நாட்களாக ஒன்றே குலம்! ஒருவனே தேவன்! என்ற கொள்கையை மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய ஆந்திராவிற்கு நானும் சில சகோதரர்களும் சென்றோம். மகிமையடைந்த தின விழா என்றால் 1921-ம் வருடம் பிப்ரவரி மாதம் 24-ம் நாள் ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா இப்பூமியில் கல்கி மகா அவதாரமாக அவதரித்து, 1989-ம் வருடம் பிப்ரவரி மாதம் 24-ம் தேதியன்று இப்பூவுலகத்தை விட்டு தமக்கு சொந்த இடமான வைகுண்டம் சென்றார். அந் நன்னாளையே அவருடைய குடும்பத்தினராகிய நாங்களும், உலகமெங்கிலுமுள்ள அவருடைய பக்தர்கள் அனைவரும் மகிமையடைந்த தின விழாவாக … Read entire article »

Filed under: ஆசிரியர் குறிப்பு