தமிழ் | తెలుగు

» Archive

தர்மயுக ஸ்தாபக விழா

தர்மயுக ஸ்தாபக விழா ஒன்றே குலம் ! ஒருவனே தேவன் ! ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாய!! ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் மகிமையின் சந்நிதியில் நடைபெறும் நாள் : 3-10-2016 நேரம்: காலை 7.00 மணி இடம் : மனுஜோதி ஆசிரமம் தியான மைதானம் சத்திய நகரம் (முக்கூடல் சமீபம்) மற்றும் உலகமெங்கிலுமுள்ள ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா ஸ்தோத்திர தியான நிலையங்கள் … Read entire article »

Filed under: ஆன்மீக கருத்து