தமிழ் | తెలుగు

» ஆன்மீக கருத்து » எது வாழ்க்கை

எது வாழ்க்கை

நிரந்தரமானது துன்பம், வந்து போவது இன்பம்,
இதுதான் வாழ்க்கை என்பதை தெளிவாக கண்டு கொண்டு விட வேண்டும்.
– கவியரசு கண்ணதாசன்

Filed under: ஆன்மீக கருத்து