தமிழ் | తెలుగు

» கவிதைகள்

கவிதைகள்

அனுக்ரகித்தாய் மனுஜோதி ஆஸ்ரமத்தை நீ படைத்தாய் மனுகுலம் ஒன்றினையும் நீ படைத்தாய் அறியாமை சாகரத்தில் வீழ்ந்தவர்கள் ஆறுதல் நீ கொடுத்து ஆதரித்தாய் ஆநிரை கன்றுகளை மேய்த்தவன் நீ ஆயிரம் வேதமொழி கற்றவன் நீ கற்பக மலர்களிலே நீயிருப்பாய் குலம்வாழ அற்புதங்கள் நீ புரிவாய் வன்மம் மனதைவிட்டு போக்கிடுவாய் வறுமை இல்லையென்று ஆக்கிடுவாய் முந்தையர் செய்த நல்ல தவத்தினாலே முரளி கிருஷ்ணா நீ அனுக்ரகித்தாய் – கே. வி. ஜெனார்த்தனன், காஞ்சிபுரம் —- வழிகாட்டுமே ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற நற் கொள்கை தனையே இன்றே நாமெல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்வோம் கூடி வாரீர்……..! ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் அரும்பெரும் போதனைகள் பின்பற்றியே எல்லோரும் ஓர் குலம் என்ற கொள்கை தன்னை யேற்றே இம்மண்ணில் மாந்தரெல்லாம் இணைந்தொன்றாய் வாழ்ந்துயர்வோம் வாரீர்…..! வாரீர்……! – நல்லாசிரியர் கவிஞர் பி. வேலுசாமி, எடப்பாடி —— விண்ணும் . . . மண்ணும் . . . விண்ணை மறந்தவர் கோடி! மண்ணை இழந்தவர் கோடி! விண்ணையும் மண்ணையும் அளந்தவன் ஒருவனே! விண்ணின்று மண்ணுக்கு வந்தவன் அவனே! வந்தவர் தன்னைக் கண்டவர் யாரோ? கண்டவர் செல்வார் கைலாசந்தானே! கைலாசம் என்பது இமயமில்லையே! கயிலை நாதன் இருக்குமிடந்தானே! கடைகோடி தன்னில் இருப்பவன் அவனே! விரைந்திடுவோம் அங்கு! வீழ்ந்திடுவோம் அவர் திருப்பாதம். வினை தீர்க்கும் மன்னன் அவன் – நம்மை விண்ணுக்கு கொண்டு செல்வான்! விந்தையவன் கல்கி தானே! விண்ணையும் மண்ணையும் ஒன்றாக்கி விண்ணவர் கொடி தானேற்றி, வீரத்திலகம் தனதாக்கி வீரமாய் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவே! – இறைத்தொண்டர் K. ரவிக்குமார், கோவை —– அன்பின் மறு அவதாரம் ஸ்ரீ லஹரி அய்யா பிரார்த்தனையில் உன் அன்பு தரிசனம் கண்டேன் வந்தவர்கள் அனைவரின் பசி … Read entire article »

Filed under: ஆன்மீக கருத்து, கவிதைகள்

ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அய்யா

ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவன் என உணர்ந்திட நன்றாக அழைக்கின்றார் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அய்யா மத வெறியும் இன வெறியும் இல்லாமல் மக்கள் வாழ்ந்திட மனுஜோதிக்கு அழைக்கின்றார் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அய்யா உத்தம மார்க்கத்தில் வாழவேண்டும் என்றால் சத்திய நகருக்கு அழைக்கின்றார் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அய்யா கொலை, களவு, கள், காமம், கோபத்தை மறந்திட தலையாய நகருக்கு அழைக்கின்றார் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அய்யா எல்லோரும் வாழ்ந்து பேரின்பம் பெற்றிட நல்லோர்கள் வாழ்ந்திட அழைக்கின்றார் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அய்யா – புலவர் திருக்குறள் இரா. நடராசன், தென்காசி ✡✡✡✡✡✡✡ … Read entire article »

Filed under: கவிதைகள்

ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா

அன்பின் மறு அவதாரம் ஸ்ரீ லஹரி அய்யா பிரார்த்தனையில் உன் அன்பு தரிசனம் கண்டேன் வந்தவர்கள் அனைவரின் பசி தீர்த்த ஸ்ரீ லஹரி இன்முக வரவேற்பு, மானுடனும் மனித குலமாம் இதை மனதில் தந்த லஹரி அய்யா கண்டேன் உன் வரவை அனுதினமும் லஹரி கிருஷ்ணாவைப் பாடுவோம் சேர்ந்து வாழ்வோம் மனுஜோதிஆசிரமத்தில்….. – சு. பொருநை பாலு, திருநெல்வேலி ✡✡✡✡✡✡✡ … Read entire article »

Filed under: கவிதைகள்

ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் திருக்குரல்

மெய்யான சத்தியத்தைக் கூற மன சமாதானத்தை தர இறை அருள் பெற உங்களை அழைக்கிறது ஒரு குரல் வேத இரகசியங்களை விவரிக்க மர்மங்களைத் தெரிவிக்க ஞானத்தைப் போதிக்க உங்களை அழைக்கிறது ஒரு தெய்வீக குரல் வானத்தையும், பூமியையும் படைத்தவரின் குரல் வனாந்தரத்திலிருந்து உங்களை அழைக்கும் குரல் அதுவே ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் திருக்குரல் – ரா. ரஞ்சித், மனுஜோதி ஆசிரமம் … Read entire article »

Filed under: கவிதைகள்

இன்ப நிலை

நெல்லையிலே நீயமைத்தாய் ஆசிரமம் நல்லபேரை நீயெடுத்தாய் சீக்கிரம் சொல்லெடுத்து நீ வடித்த நூல்களை சேகரித்து வைப்பதொரு இன்பமே விஸ்வரூ தரிசனத்தைக் காட்டினாய் விசுவாச ஜீவியத்தை போதித்தாய் மனுஜோதி ஆஸ்ரமத்தை நாடினால் மனதிலொரு இன்பவொளி தோன்றுமே மனித வாழ்வின் தத்துவத்தை ஓதினாய் மனிதருக்குள் நம்பிக்கையை ஊட்டினாய் இறைவனிடம் சார்ந்து வாழ வேண்டினாய் இருளகற்றி இன்ப நிலை காட்டினாய் – கே.வி. ஜெனார்த்தனன், காஞ்சிபுரம் ✡✡✡✡✡✡✡    … Read entire article »

Filed under: கவிதைகள்

மனுஜோதி ஆசிரமம் செல்வோமே! ஸ்ரீ லஹரியை தொழுவோமே!

அமைதியை தந்திடும் அருளினை வழங்கிடும் ஆன்மாவை நிரப்பிடும் ஆனந்தம் அளித்திடும் மனுஜோதி ஆசிரமம் செல்வோமே மறுபிறவியை வெல்வோமே ஆன்மீக தொண்டோடு அருள்மழை பொழிந்திடும் கருணையின் இருப்பிடமாம் மனுஜோதி ஆசிரமம் செல்வோமே இறைவனின் அன்பினைப் பெறுவோமே கடமையை ஆற்றிடும் அருளினை வழங்கிடும் கண்ணியம் காத்திடும் காரிருள் போக்கிடும் ஸ்ரீ லஹரியை தொழுவோமே மன அமைதியைப் பெறுவோமே ஸ்ரீ லஹரி நாமம் பாடி மகிழ்வோமே – கவிஞர். எஸ். இரகுநாதன், சென்னை ✡✡✡✡✡✡✡    … Read entire article »

Filed under: கவிதைகள்

அனைத்தும் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா

அண்ட பிண்ட மெல்லா மனுவுக்கு அணுவாய் நீ கொண்ட வடிவின் குறிப்பறியேன் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவே! எனக்குள்ளே நீயிருக்க உனக்குள்ளே நானிருக்க மனக்கவலை தீர வரமருள்வாய் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவே! ஐந்து பொறியையடக்கிய உன்னைப் போற்றாமல் நைந்துருகி நெஞ்சம் நடுங்கினேன் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவே! தாயாகி தந்தையாய் சுற்றமெல்லாம் நீயாகி நின்ற நிலையறியேன் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவே! மந்திரமாய் சாத்திரமாய் மறை நான்காய் தந்திரத்தை நானறிய தகுமோதான் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவே! – கவிஞர். எஸ்.பி.கே. சாமி, தென்காசி … Read entire article »

Filed under: கவிதைகள்

திருக்காட்சி!!

மண்ணகத்தில் ஒரு சொர்க்கம் இயங்குவதை மக்கள் கூற அறிந்து கொண்டேன் கண்ணா! புண்ணியர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் மகத்தான மணிமொழிகள் இயங்குமிடமென உணர்ந்தேன் கண்ணா! வாழ்கின்ற நாளில் யான் நின் நாமம் கூற வேண்டும்! ஊழ்வினைகள் நீங்க நின் திருவடி வணங்க வேண்டும்! ஆழ்கடலென அடியேன் மனதில் அமைதி வேண்டும்! வீழ்வதற்குள் உம் திருக்காட்சி காண வேண்டும் கண்ணா! – கவிதாயினி திருமதி. மணி அர்ஜுனன், நீலகிரி மாவட்டம் ✡✡✡✡✡✡✡ … Read entire article »

Filed under: கவிதைகள்