தமிழ் | తెలుగు

» கவிதைகள் » ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா

ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா

அன்பின் மறு அவதாரம் ஸ்ரீ லஹரி அய்யா

பிரார்த்தனையில் உன் அன்பு தரிசனம் கண்டேன்

வந்தவர்கள் அனைவரின் பசி தீர்த்த ஸ்ரீ லஹரி

இன்முக வரவேற்பு, மானுடனும் மனித குலமாம்

இதை மனதில் தந்த லஹரி அய்யா

கண்டேன் உன் வரவை அனுதினமும்

லஹரி கிருஷ்ணாவைப் பாடுவோம்

சேர்ந்து வாழ்வோம் மனுஜோதிஆசிரமத்தில்…..

சு. பொருநை பாலு, திருநெல்வேலி

✡✡✡✡✡✡✡

Filed under: கவிதைகள்