தமிழ் | తెలుగు

» ஆன்மீக கருத்து » தர்மயுக ஸ்தாபக விழா

தர்மயுக ஸ்தாபக விழா

தர்மயுக ஸ்தாபக விழா

ஒன்றே குலம் ! ஒருவனே தேவன் !

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாய!!

ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின்
மகிமையின் சந்நிதியில் நடைபெறும்

நாள் : 3-10-2016

நேரம்: காலை 7.00 மணி

இடம் : மனுஜோதி ஆசிரமம் தியான மைதானம் சத்திய நகரம் (முக்கூடல் சமீபம்)
மற்றும்
உலகமெங்கிலுமுள்ள ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா ஸ்தோத்திர தியான நிலையங்கள்

Filed under: ஆன்மீக கருத்து