தமிழ் | తెలుగు

» பத்திரிகை செய்திகள் » சிருஷ்டிப்பிலுள்ள அதிசயங்கள் -10

சிருஷ்டிப்பிலுள்ள அதிசயங்கள் -10

தாயின் கருவறையில் ஒரு குழந்தையின் பதிவு எவ்வாறு நிகழ்கிறது? ஆணின் உயிரணு, பெண்ணின் கரு முட்டையுடன் இசைந்து கரு உண்டாகும். அந்த இணைப்பு சரியாக நிகழாவிட்டால் கரு உண்டாகாது. அதேநேரம், அவை சரியாக இணைந்திருந்தாலும் ஒரு பிரச்சினை உண்டாக வாய்ப்புண்டு. அதாவது ஆணின் உயிரணு பெண்ணின் கருப்பையில் நுழைந்தவுடன், தாயின் மஞ்சள் கருவில் இருந்து மெல்லியதான ஒரு சவ்வுப் படலம் தோன்றி, மற்ற உயிரணுக்களை கருப்பைக்குள் நுழைய விடாமல் கருப்பையின் வாசலை அடைத்துவிடும். இந்தச் செயல் சரிவர நடந்து, வெற்றிகரமாக உண்டாகும் கரு முதல் மாதத்தில் ஒரு தான்றிக்காயின் அளவுக்கு இருக்கும்.

இரண்டாவது மாதத்தில் நோய்கள், மயக்கம் போன்றவற்றால் தாயின் கருப்பையின் வாசல் மூடப்படாமல் போனால், அந்த மாதத்திலும் சில உயிரணுக்கள் உள்ளே நுழையும். அப்படி நுழைந்தால், அப்போதும் கரு உண்டாகாது. இப்படிப்பட்ட பிரச்சினையிலும் தப்பி, இரண்டாவது மாதம் வெற்றிகரமாக கருவானது நிலைபெற்றுவிடுகிறது. மூன்றாவது மாதத்தில் உருவான கரு நன்கு வளர வேண்டும் அல்லவா? அதற்காக, அதுவரை வெளியேறிக்கொண்டிருந்த தாயின் மதநீர் வெளியேறாமல், கருப்பையிலேயே தங்கும் அதனால் கருப்பை வீங்கும். வயிறு சற்று பெருத்து வீங்கும். சில நேரங்களில் மதநீரை தாங்கமுடியாமல், கருப்பை கிழிவதும் உண்டு. இந்தப் பிரச்சினையிலிருந்தும் தப்பி, இரண்டாவது மாதத்தைத் தாண்டி மூன்றாவது மாதமும் கருவானது நிலைபெற்று விடுகிறது.

நான்காவது மாதத்தில் கருப்பையில் கரிய நிறத்தோடு மதநீர் சேருவதால், பெரும் இருளாக இருக்கும். அந்த பேரிருளுக்கும் தப்பிவிடுகிறது. ஐந்தாவது மாதத்தில் கருப்பையில் மதநீரும், இருளும் அதிகமாகப் பெருகுவதால், சிலருக்கு இந்த காலத்தில் கருச்சிதைவு உண்டாகும். அதிலிருந்தும் தப்பி, கருவானது நிலைபெற்று விடுகிறது. ஆறாவது மாதத்தில் மெள்ள மெள்ள கருவானது வளர்கிறது. அந்த வளர்ச்சியால், கருப்பையில் வளரும் கருவுக்கு நெருக்குதல் உண்டாகும். இந்த மாதத்தில்கூட பலருக்கு கருச்சிதைவு உண்டாகும். அதிலிருந்தும் தப்பி கருவானது நிலைபெற்று விடுகிறது.

ஏழாவது மாதத்தில் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை நன்கு வளர்ந்து எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்றுகூடி உருவாகி இருக்கும். அப்போது அதனுடைய கனம் (எடை) தாங்காமல் கருப்பை கிழிந்து, குழந்தை வெளிப்படுவதும் உண்டு. அந்த ஆபத்திலிருந்தும் தப்பி, வெற்றிகரமாக கருவானது நிலை பெற்றுவிடுகிறது. எட்டு, ஒன்பதாவது மாதங்களில் வயிற்றுக்குள் குழந்தை அசைந்து வளைய வரும். குழந்தையின் சுமை தாங்காமல் தாய் கஷ்டப்படுவாள். வயிற்றுக்குள் வளைய வரும் குழந்தையும் துயரப்படும். அதிலிருந்தும் வெற்றிகரமாக தப்பிவிடுகிறது குழந்தை.

பத்தாவது மாதத்தில் குழந்தை எப்போது பிறக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது. ‘மழை பெய்யும் நேரமும் மகவு பிறக்கும் நேரமும் இறைவனுக்குத்தான் தெரியும்’ என்பார்கள். ஆயுத கேஸ், அவசர கேஸ், பனிக்குடம் உடைந்து போய்விட்டது என்றெல்லாம் பலவிதமான பிரச்சினைகள் ஏற்படும். அந்த பிரச்சினைகளிலிருந்தும் தப்பி, வெற்றிகரமாக குழந்தையானது பிறக்கிறது. இத்தனை தடைகளையும் தாண்டிதான் கருவானது குழந்தையாக பிறக்கிறது. குழந்தை இந்த பூமியில் பிறக்க வேண்டும் என்பதை இறைவன் திட்டமிட்டிருந்தால்தான் அது பிறக்கும். இவ்வாறு தாயின் வயிற்றில் கருவானது குழந்தையாக மாறுவதற்கான முறைகளை வகுத்தவன் யார்? அவனே இறைவன்!

Filed under: பத்திரிகை செய்திகள்